Laudis (4669-1)


Laudis

4669-1

Bayer AG

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Tembotrion (Tembotrione) 44 g/l

Herbicid

Olejová disperze

Velkobalení
 

14.12.2016

30.4.2025

30.4.2025

30.4.2025
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.