Vibrance Gold (4940-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Vibrance Gold

4940-0

Syngenta Crop Protection AG

Národní registrace

Do spotřebování zásob
 

Difenokonazol (Difenoconazole) 25 g/l (SkupinyGroups: triazoles), Fludioxonyl (Fludioxonil) 25 g/l (SkupinyGroups: phenylpyrroles), Sedaxan (Sedaxane) 50 g/l (SkupinyGroups: pyrazole-4-carboxamides)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

11.10.2016

8.12.2016

8.6.2017

8.6.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.