Rancona i-MIX (4848-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Rancona i-MIX

4848-0

Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.

Národní registrace

Do spotřebování zásob
 

Imazalil (Imazalil) 50 g/l (SkupinyGroups: imidazoles), Ipkonazol (Ipconazole) 20 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Mikroemulze

Velkobalení
 

8.10.2016

19.11.2016

19.5.2017

19.5.2018
 

Ne

Ne

Ano

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.