Vibrance Gold 100 FS (4940-0V)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

29156

Vibrance Gold 100 FS  (Id obchodního názvu: 18017) (Product name Id: 18017)

4940-0V

R-149/2013

Vibrance Gold

Vibrance Gold 100 FS (Polsko)

Josef Kovář

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro vlastní potřebu
 

Difenokonazol (Difenoconazole) 25 g/l (SkupinyGroups: triazoles), Fludioxonyl (Fludioxonil) 25 g/l (SkupinyGroups: phenylpyrroles), Sedaxan (Sedaxane) 50 g/l (SkupinyGroups: pyrazole-4-carboxamides)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

28.9.2016

31.10.2020

31.10.2020

31.10.2020
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.