Abrusta (4883-0)


29145

Abrusta  (Id obchodního názvu: 16356) (Product name Id: 16356)

4883-0

DuPont CZ s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Cyprokonazol (Cyproconazole) 60 g/l (SkupinyGroups: triazoles), Penthiopyrad (Penthiopyrad) 150 g/l (SkupinyGroups: pyrazole-4-carboxamides)

Fungicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

27.9.2016

31.5.2021

31.5.2021

31.5.2021
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.