DIFEND (4846-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

DIFEND

4846-0

GLOBACHEM nv.

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Difenokonazol (Difenoconazole) 30 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

8.9.2016

15.4.2017

15.10.2017

15.10.2018
 

Ne

Ne

Ano

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.