Celest Trio Formula M (4892-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Celest Trio Formula M

4892-0

Syngenta Crop Protection AG

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Difenokonazol (Difenoconazole) 25 g/l (SkupinyGroups: triazoles), Fludioxonyl (Fludioxonil) 25 g/l (SkupinyGroups: phenylpyrroles), Tebukonazol (Tebuconazole) 10 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

25.8.2016

30.3.2017

30.9.2017

30.9.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.