Latitude (4428-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Latitude

4428-0

Monsanto Europe S.A.

Národní registrace

Do spotřebování zásob
 

Silthiofam (silthiofam) 125 g/l (SkupinyGroups: thiophene-carboxamides)

Fungicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

12.8.2016

22.8.2017

22.2.2018

22.2.2019
 

Ne

Ne

Ano

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.