Vitavax 2000 (3813-7)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Vitavax 2000

3813-7

Arysta LifeScience Great Britain Ltd.

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Karboxin (Carboxin) 200 g/l (SkupinyGroups: oxathiin-carboxamides), Thiram (Thiram) 200 g/l (SkupinyGroups: dithio-carbamatesand relatives)

Fungicid

Roztok k moření osiva

Velkobalení
 

1.9.2016

23.11.2017

23.5.2018

23.5.2019
 

Ne

Ne

Ano

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.