Raxil 060 FS (4133-1)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Raxil 060 FS

4133-1

Bayer AG

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Tebukonazol (Tebuconazole) 60 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

8.6.2016

24.3.2017

24.9.2017

24.9.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.