Gizmo 60 FS (4829-0)


Gizmo 60 FS

4829-0

Nufarm GmbH and Co KG

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Tebukonazol (Tebuconazole) 60 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

15.6.2016

19.4.2017

19.10.2017

19.10.2018
 

Ne

Ne

Ano

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.