INTEREST (5243-1)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

INTEREST

5243-1

Sharda Cropchem Limited

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Difenokonazol (Difenoconazole) 30 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

20.5.2016

20.5.2017

20.11.2017

20.11.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.