Tilmor (4775-2)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Tilmor

4775-2

Bayer AG

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Prothiokonazol (Prothioconazole) 80 g/l (SkupinyGroups: triazolinthiones), Tebukonazol (Tebuconazole) 160 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Emulgovatelný koncentrát

Velkobalení
 

4.5.2016

10.11.2016

10.5.2017

10.5.2018
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.