Rancona 15 ME (4689-1)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Rancona 15 ME

4689-1

Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Ipkonazol (Ipconazole) 15 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Mikroemulze

Velkobalení
 

27.4.2016

2.12.2016

2.6.2017

2.6.2018
 

Ne

Ne

Ano

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.