SEEDRON (5207-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

SEEDRON

5207-0

Adama CZ s.r.o.

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Fludioxonyl (Fludioxonil) 50 g/l (SkupinyGroups: phenylpyrroles), Tebukonazol (Tebuconazole) 10 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

1.4.2016

3.4.2017

3.10.2017

3.10.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.