Premis 25 FS RED (4157-4)


Premis 25 FS RED

4157-4

BASF SE

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Tritikonazol (Triticonazole) 25 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

23.3.2016

30.4.2019

30.4.2019

30.4.2019
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.