Systiva (5127-0)


Systiva

5127-0

BASF SE

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Fluxapyroxad (Fluxapyroxad) 333 g/l (SkupinyGroups: pyrazole-4-carboxamides)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

24.2.2016

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.