Systiva (5127-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

28399

Systiva  (Id obchodního názvu: 17049) (Product name Id: 17049)

5127-0

BASF SE

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Fluxapyroxad (Fluxapyroxad) 333 g/l (SkupinyGroups: pyrazole-4-carboxamides)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

24.2.2016

9.10.2019

9.4.2020

9.4.2021
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.