Adengo (4699-1D/3)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

28364

Adengo  (Id obchodního názvu: 15465) (Product name Id: 15465)

4699-1D/3

R-14/2011

Adengo

Adengo 315 SC (Polsko)

S-Profit Opava s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Isoxaflutol (Isoxaflutole) 225 g/l (SkupinyGroups: Isoxazole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 90 g/l

Herbicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

24.2.2016

1.8.2023

1.8.2023

1.8.2023
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.