Raxil Star (4791-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Raxil Star

4791-0

Bayer AG

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Fluopyram (Fluopyram) 20 g/l (SkupinyGroups: pyridinyl-ethyl-benzamides), Prothiokonazol (Prothioconazole) 100 g/l (SkupinyGroups: triazolinthiones), Tebukonazol (Tebuconazole) 60 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

13.2.2016

30.11.2016

30.5.2017

30.5.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.