Kinto Duo (4614-0)


Kinto Duo

4614-0

BASF SE

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Prochloraz (Prochloraz) 55,100 g/l (SkupinyGroups: imidazoles), Tritikonazol (Triticonazole) 20,000 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

28.8.2015

30.4.2019

30.4.2019

30.4.2019
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.