Adengo 315 SC (4699-0V)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

27711

Adengo 315 SC  (Id obchodního názvu: 16296) (Product name Id: 16296)

4699-0V

R-14/2011

Adengo

Adengo 315 SC (Polsko)

Stanislav Hajný

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro vlastní potřebu
 

Isoxaflutol (Isoxaflutole) 225 g/l (SkupinyGroups: Isoxazole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 86,77 g/l

Herbicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

12.8.2015

1.8.2020

1.8.2020

1.8.2020
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.