Pyrus 400 SC (4679-0)


Pyrus 400 SC

4679-0

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Pyrimethanil (Pyrimethanil) 400 g/l (SkupinyGroups: anilino-pyrimidines)

Fungicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

2.4.2015

31.5.2017

31.5.2017

31.5.2017
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.