Dividend 030 FS (4352-2)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Dividend 030 FS

4352-2

Syngenta Crop Protection AG

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Difenokonazol (Difenoconazole) 30 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

24.12.2014

30.3.2017

30.9.2017

30.9.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.