Maxim Star 025 FS (4409-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Maxim Star 025 FS

4409-0

Syngenta Crop Protection AG

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Cyprokonazol (Cyproconazole) 6,25 g/l (SkupinyGroups: triazoles), Fludioxonyl (Fludioxonil) 18,75 g/l (SkupinyGroups: phenylpyrroles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

11.12.2014

30.3.2017

30.9.2017

30.9.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.