Polyversum - Biogarden (4556-2)


Polyversum - Biogarden

4556-2

BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Pythium oligandrum M1 (Pythium oligandrum M1) 1 milion ks/g

Fungicid

Smáčitelný prášek

Velkobalení
 

27.5.2014

30.4.2019

30.4.2019

30.4.2019
 

Ano

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.