Nuprid 600 FS (red) (4926-0)


Nuprid 600 FS (red)

4926-0

Nufarm GmbH and Co KG

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Imidakloprid (Imidacloprid) 600 g/l (SkupinyGroups: Neonicotinoids)

Insekticid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

12.6.2014

31.7.2019

31.7.2019

31.7.2019
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.