Polyversum (4556-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Polyversum

4556-0

BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Pythium oligandrum M1 (Pythium oligandrum M1) 1 milion ks/g

Biopreparát

Smáčitelný prášek

Velkobalení
 

27.5.2014

29.3.2017

29.9.2017

29.9.2018
 

Ano

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.