Rondo (4282-2)


Rondo

4282-2

Dow AgroSciences s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Chinoxyfen (Quinoxyfen) 500 g/l (SkupinyGroups: aryloxyquinoline)

Fungicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

23.4.2014

30.4.2017

30.4.2017

30.4.2017
 

Ne

Ne

Ne

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.