Beetup Compact SC (4942-0)


Beetup Compact SC

4942-0

UPL Europe Ltd.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Desmedifam (Desmedipham) 80 g/l (SkupinyGroups: Phenyl-carbamate), Fenmedifam (Phenmedipham) 80 g/l (SkupinyGroups: Phenyl-carbamate)

Herbicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

19.3.2014

31.7.2017

31.7.2017

31.7.2017
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí Nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenviromentálních opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.