Orius 6 FS (4658-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Orius 6 FS

4658-0

ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group)

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Tebukonazol (Tebuconazole) 60 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

15.11.2013

3.4.2017

3.10.2017

3.10.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.