Orius 5 FS (4657-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Orius 5 FS

4657-0

ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group)

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Imazalil (Imazalil) 30 g/l (SkupinyGroups: imidazoles), Tebukonazol (Tebuconazole) 20 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

24.10.2013

3.4.2017

3.10.2017

3.10.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.