Lamardor FS 400 (4651-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

Lamardor FS 400

4651-0

Bayer S.A.S.

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Prothiokonazol (Prothioconazole) 250 g/l (SkupinyGroups: triazolinthiones), Tebukonazol (Tebuconazole) 150 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

2.5.2013

3.12.2016

3.6.2017

3.6.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.