Celest 025 FS (3958-3)


Celest 025 FS

3958-3

Syngenta Crop Protection AG

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Fludioxonyl (Fludioxonil) 25 g/l (SkupinyGroups: phenylpyrroles)

Fungicid

Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva

Velkobalení
 

6.4.2013

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018
 

Ne

Ne

Ano

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.