Počty ekologických subjektů k 22.5.2018


Stav k:

Celkový počet ekologických subjektů 5572
Ekologické subjekty podle typu činnosti Počet
Ekologický zemědělec 4642
Výrobce biopotravin 689
  •  z toho: Faremní zpracovatel 223
Distributor 813
  •  z toho: Dovozce ze 3. zemí 267
  •  z toho: Vývozce do 3. zemí 151
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 58
Výrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. materiálu 51
Ekologický chovatel včel 11
Ekologický chovatel ryb 18
Ekologický pěstitel hub 3
Ekol. sběrač volně rostoucích rostlin 19
Ostatní 10
Souběh vybraných činností Počet
Ekologický zemědělec, který je současně distributorem 92
Výrobce biopotravin, který je současně distributorem 302
Ekologický zemědělec, který je současně výrobcem biopotravin 286

Platnost dat k: 22.5.2018 6:00

Legenda:
Celkový počet ekologických subjektů – počet všech ekologických subjektů s jednou či více aktivními činnostmi
Ekologické subjekty podle typu činnosti – počty aktivních subjektů dle jednotlivých typů činností (jeden subjekt může mít více typů činností)
Ekologický zemědělec – zahrnuje také zemědělce v přechodném období
Faremní zpracovatel - výrobce biopotravin, který je současně ekologickým zemědělcem nebo pěstitelem hub nebo včelařem nebo chovatelem ryb