Počty ekologických subjektů k 23.2.2019


Stav k:

Celkový počet ekologických subjektů 5661
Ekologické subjekty podle typu činnosti Počet
Ekologický zemědělec 4596
Výrobce biopotravin 751
  •  z toho: Faremní zpracovatel 223
Distributor 954
  •  z toho: Dovozce ze 3. zemí 303
  •  z toho: Vývozce do 3. zemí 165
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 61
Výrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. materiálu 58
Ekologický chovatel včel 10
Ekologický chovatel ryb 17
Ekologický pěstitel hub 3
Ekol. sběrač volně rostoucích rostlin 20
Ostatní 10
Souběh vybraných činností Počet
Ekologický zemědělec, který je současně distributorem 106
Výrobce biopotravin, který je současně distributorem 343
Ekologický zemědělec, který je současně výrobcem biopotravin 310

Platnost dat k: 23.2.2019 6:00

Legenda:
Celkový počet ekologických subjektů – počet všech ekologických subjektů s jednou či více aktivními činnostmi
Ekologické subjekty podle typu činnosti – počty aktivních subjektů dle jednotlivých typů činností (jeden subjekt může mít více typů činností)
Ekologický zemědělec – zahrnuje také zemědělce v přechodném období
Faremní zpracovatel - výrobce biopotravin, který je současně ekologickým zemědělcem nebo pěstitelem hub nebo včelařem nebo chovatelem ryb