Počty ekologických subjektů k 25.2.2018


Stav k:

Celkový počet ekologických subjektů 5307
Ekologické subjekty podle typu činnosti Počet
Ekologický zemědělec 4405
Výrobce biopotravin 677
  •  z toho: Faremní zpracovatel 223
Distributor 772
  •  z toho: Dovozce ze 3. zemí 255
  •  z toho: Vývozce do 3. zemí 142
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 58
Výrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. materiálu 51
Ekologický chovatel včel 11
Ekologický chovatel ryb 18
Ekologický pěstitel hub 3
Ekol. sběrač volně rostoucích rostlin 17
Ostatní 9
Souběh vybraných činností Počet
Ekologický zemědělec, který je současně distributorem 85
Výrobce biopotravin, který je současně distributorem 284
Ekologický zemědělec, který je současně výrobcem biopotravin 278

Platnost dat k: 25.2.2018 6:00

Legenda:
Celkový počet ekologických subjektů – počet všech ekologických subjektů s jednou či více aktivními činnostmi
Ekologické subjekty podle typu činnosti – počty aktivních subjektů dle jednotlivých typů činností (jeden subjekt může mít více typů činností)
Ekologický zemědělec – zahrnuje také zemědělce v přechodném období
Faremní zpracovatel - výrobce biopotravin, který je současně ekologickým zemědělcem nebo pěstitelem hub nebo včelařem nebo chovatelem ryb