Počty ekologických subjektů k 19.8.2018


Stav k:

Celkový počet ekologických subjektů 5597
Ekologické subjekty podle typu činnosti Počet
Ekologický zemědělec 4618
Výrobce biopotravin 713
  •  z toho: Faremní zpracovatel 226
Distributor 862
  •  z toho: Dovozce ze 3. zemí 285
  •  z toho: Vývozce do 3. zemí 160
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 59
Výrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. materiálu 52
Ekologický chovatel včel 12
Ekologický chovatel ryb 18
Ekologický pěstitel hub 3
Ekol. sběrač volně rostoucích rostlin 19
Ostatní 9
Souběh vybraných činností Počet
Ekologický zemědělec, který je současně distributorem 96
Výrobce biopotravin, který je současně distributorem 315
Ekologický zemědělec, který je současně výrobcem biopotravin 296

Platnost dat k: 19.8.2018 6:00

Legenda:
Celkový počet ekologických subjektů – počet všech ekologických subjektů s jednou či více aktivními činnostmi
Ekologické subjekty podle typu činnosti – počty aktivních subjektů dle jednotlivých typů činností (jeden subjekt může mít více typů činností)
Ekologický zemědělec – zahrnuje také zemědělce v přechodném období
Faremní zpracovatel - výrobce biopotravin, který je současně ekologickým zemědělcem nebo pěstitelem hub nebo včelařem nebo chovatelem ryb