Počty ekologických subjektů k 21.11.2017


Stav k:

Celkový počet ekologických subjektů 5255
Ekologické subjekty podle typu činnosti Počet
Ekologický zemědělec 4412
Výrobce biopotravin 664
  •  z toho: Faremní zpracovatel 220
Distributor 713
  •  z toho: Dovozce ze 3. zemí 245
  •  z toho: Vývozce do 3. zemí 139
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 58
Výrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. materiálu 48
Ekologický chovatel včel 12
Ekologický chovatel ryb 17
Ekologický pěstitel hub 3
Ekol. sběrač volně rostoucích rostlin 17
Ostatní 7
Souběh vybraných činností Počet
Ekologický zemědělec, který je současně distributorem 84
Výrobce biopotravin, který je současně distributorem 273
Ekologický zemědělec, který je současně výrobcem biopotravin 275

Platnost dat k: 21.11.2017 6:00

Legenda:
Celkový počet ekologických subjektů – počet všech ekologických subjektů s jednou či více aktivními činnostmi
Ekologické subjekty podle typu činnosti – počty aktivních subjektů dle jednotlivých typů činností (jeden subjekt může mít více typů činností)
Ekologický zemědělec – zahrnuje také zemědělce v přechodném období
Faremní zpracovatel - výrobce biopotravin, který je současně ekologickým zemědělcem nebo pěstitelem hub nebo včelařem nebo chovatelem ryb