Počty ekologických subjektů k 21.11.2018


Stav k:

Celkový počet ekologických subjektů 5662
Ekologické subjekty podle typu činnosti Počet
Ekologický zemědělec 4620
Výrobce biopotravin 743
  •  z toho: Faremní zpracovatel 225
Distributor 925
  •  z toho: Dovozce ze 3. zemí 299
  •  z toho: Vývozce do 3. zemí 166
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 60
Výrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. materiálu 56
Ekologický chovatel včel 10
Ekologický chovatel ryb 17
Ekologický pěstitel hub 3
Ekol. sběrač volně rostoucích rostlin 20
Ostatní 10
Souběh vybraných činností Počet
Ekologický zemědělec, který je současně distributorem 100
Výrobce biopotravin, který je současně distributorem 335
Ekologický zemědělec, který je současně výrobcem biopotravin 307

Platnost dat k: 21.11.2018 6:00

Legenda:
Celkový počet ekologických subjektů – počet všech ekologických subjektů s jednou či více aktivními činnostmi
Ekologické subjekty podle typu činnosti – počty aktivních subjektů dle jednotlivých typů činností (jeden subjekt může mít více typů činností)
Ekologický zemědělec – zahrnuje také zemědělce v přechodném období
Faremní zpracovatel - výrobce biopotravin, který je současně ekologickým zemědělcem nebo pěstitelem hub nebo včelařem nebo chovatelem ryb