Tento formulář slouží k vytvoření registračního lístku chovatele. K vytištění registračního lístku z vyplněných údajů použijte tlačítko Tisk.
Registrační lístek chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně je potřeba podepsat a zaslat na kontaktní místo : Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Benešovská 123, 252 09 Hradištko. Více informací na www.cmsch.cz.
Údaje lze do formuláře předvyplnit vyplněním základních identifikačních údajů subjektu a stištěním tlačítka Předvyplnit.
Pro subjekt typu právnická osoba vyplňte IČO.
Pro subjekt typu fyzická osoba vyplňte jméno, příjmení a datum narození.
Pro subjekt typu fyzická osoba podnikatel vyplňte IČO nebo jméno, příjmení a datum narození.



* - povinná položka
Subjekt - typ subjektu
Typ subjektu*
Subjekt - fyzická osoba
Jméno*
Příjmení*
Datum narození 
IČO*
Subjekt - adresa
Ulice
Č. popisné
Č. orientační
Č. evidenční
Obec*
Část obce
Městská část
Městský obvod
PSČVýběr *
OkresVýběr 
Kontaktní osoba
Jméno
Příjmení
Ulice
Č. popisné
Č. orientační
Č. evidenční
Obec
Část obce
Městská část
Městský obvod
PSČVýběr 
OkresVýběr 
Telefon 1
Telefon 2
Mobil
Fax
E-mail
Provozovna
Typ provozovny*
Katastrální územíVýběr *
Ulice
Č. popisné
Č. orientační
Č. evidenční
Obec
Část obce
Městská část
Městský obvod
PSČVýběr *
OkresVýběr *
Provozovna - druh zvířat











Označení alespoň jednoho druhu je povinné.